POMOC W ZAMIANIE LOKALI1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim na stronie internetowej zakładu (http://zgmgrodzisk.pl) tworzy bazę informacji o lokalach mieszkalnych przeznaczonych do zamiany.
2. Baza danych o lokalach do zamiany tworzona będzie na podstawie otrzymanych ofert od najemców/użytkowników lokali mieszkalnych i dotyczyć będzie lokali administrowanych przez zakład.
3. Dane aktualizowane będą na koniec każdego miesiąca.
4. Zamiany mogą dotyczyć zmniejszenia bądź zwiększenia powierzchni użytkowej w stosunku do obecnie zajmowanej.
5. Zamiany dotyczyć będą jedynie lokali mieszkalnych, których najemcy/użytkownicy zgłoszą taką chęć.
6. Zamiany dotyczyć będą lokali mieszkalnych gdzie najem potwierdzony jest umowami na czas nieoznaczony lub przypadków gdzie najemcy utracili tytuł prawny do lokalu w związku powstałymi zaległościami w opłatach za zajmowany lokal.
7. Zakład po sprawdzeniu bazy zamian będzie pośredniczył jedynie w przekazywaniu numerów kontaktowych, a zainteresowani zamianą kontaktować się będą ze sobą osobiście celem umówienia się na oględziny lokalu.
8. Gdy zainteresowani zamianą dojdą do porozumienia składają wnioski (wraz z załącznikami) o zamianę lokali mieszkalnych.
9. Wnioski po dokonanej analizie poddane zostają opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej, a następnie przekazane do akceptacji Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.
10. W przypadku gdy na jednym z lokali występuje zadłużenie, zainteresowani winni się zgłosić do zakładu celem ustalenia wysokości zadłużenia oraz warunków jej spłaty.
11. Wnioski mogą uzyskać negatywną opinię w sprawie zamiany lokali (np.: z powodu zaległości na koncie lokalu lub nieodpowiedniego metrażu w stosunku do ilości osób itd.).
12. Zasady zamiany lokali regulują uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim nr 455/2021 z 24 lutego 2021 r i 515/2021 z dnia 26 maja 2021 r.
Adres

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Regon: 141243489
NIP: 529-174-54-62

Konto bankowe:
55 1240 6348 1111 0010 4146 0402

Konto bankowe kaucji mieszkaniowych:
18 1240 6348 1111 0011 3259 6739

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 - 15:00

Godziny otwarcia kasy ZGM:
Poniedziałek 8:00 - 12:00
Wtorek 11:00 - 14:00
Środa Nieczynne
Czwartek 11:00 - 14:00
Piątek 8:00 - 12:00

Adresy e-mail

Sekretariat:
biuro@zgmgrodzisk.pl

Wodomierze:
wodomierze@zgmgrodzisk.pl

Przetargi:
przetargi@zgmgrodzisk.pl

Dział techniczny:
tt@zgmgrodzisk.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@zgmgrodzisk.pl

Kontakt

Sekretariat:
0 22 120 29 11

Dział techniczny:
0 22 120 29 10

Numery wewnętrzne:
Sekretariat - 500
Obsługa techniczna - 501
Kierownik ADM - 503
Administracja - 502, 505
Główny księgowy - 508
Księgowość - 510
Close Offcanvas Sidebar