Polityka prywatności


    Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych ZGM Grodzisk Mazowiecki
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie zgmgrodzisk.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisami internetowymi. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Zakładu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

    Gromadzenie danych
Cookie to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookie. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych w serwisie Cookie. Cookie jest tworzone w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się informacji. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jedne sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Sesyjny pik Cookie, jeśli jest tworzony występuje w określonym czasie, to tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika.
Serwisy ZGM w Grodzisku Mazowieckim używają plików Cookie i podobnych technologii m.in. po to, by je można było dostosować do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowywane są zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Pliki Cookie stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisami. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisami. Na podstawie plików Cookie mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

    Wykorzystywanie danych
Strony internetowe ZGM w Grodzisku Mazowieckim wykorzystują pliki Cookies w następującym zakresie:
    1. dla celów statystycznych,
    2. dla zapisywania niektórych ustawień dot. wyświetlania strony,
    3. na podstronach niedostępnych publicznie (panel administracyjny), w celu przechowywania informacji o logowaniu.
Większość Cookies, za wyjątkiem niektórych z pkt. 1 oraz 2, jest sesyjna, tzn. wygasa po zamknięciu okien przeglądarki. Niektóre z informacji statystycznych oraz ustawień wyświetlania przechowywane są pomiędzy sesjami.
Na naszych stronach wykorzystujemy statystyki oferowane przez zewnętrznych dostawców (obecnie: Google Analytics).
Ustawienia dotyczące Cookies zmienić można w przeglądarce internetowej, przy czym brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla plików Cookies w niej stosowanych. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można również wyznaczyć poziom ochrony przed Cookies, nawet do całkowitego zablokowania tych plików. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale jednocześnie może uniemożliwiać niektóre funkcje.

    Administrator Danych
Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim, reprezentowany przez Dyrektora.

    Inspektor Ochrony Danych
W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Z inspektorem można się kontaktować przez e-mail: iod@zgmgrodzisk.pl

    Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim posługuje się danymi osobowymi pozyskanymi podczas procesu związanego z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

    Okres przechowywania danych osobowych
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim będzie przechowywać dane osobowe uzyskane podczas procesu ewentualnej rejestracji do czasu przedawnienia roszczeń.

    Odbiorcy danych
Dane osobowe uzyskane podczas procesu rejestracji przetwarzane będą przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim.

    Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Dlatego, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim posługuje się danymi osobowymi osób zarejestrowanych do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
osoby zarejestrowane do tych usług mają:
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
• prawo dostępu do swoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Zakład posługuje się danymi osobowymi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
• prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Zakładu swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba zarejestrowana do usług może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Zakład przesłał te dane do innego administratora. Jednakże Zakład zrobi to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody uzyskanej podczas rejestracji do usług.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych (e-mail: iod@zgmgrodzisk.pl).

    Prawo wycofania zgody
W każdej chwili osobie zarejestrowanej do usług przysługuje prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Zakład danymi osobowymi danej osoby. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Zakład mógł posługiwać się tymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody, tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

    Prawo wniesienia skargi do organu
Osobie zarejestrowanej do usług przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Uzyskane przez Zakład dane osobowe nie będą przekazywane przez nas do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

    Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Adres

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Regon: 141243489
NIP: 529-174-54-62

Konto bankowe:
55 1240 6348 1111 0010 4146 0402

Konto bankowe kaucji mieszkaniowych:
18 1240 6348 1111 0011 3259 6739

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 - 15:00

Godziny otwarcia kasy ZGM:
Poniedziałek 8:00 - 12:00
Wtorek 11:00 - 14:00
Środa Nieczynne
Czwartek 11:00 - 14:00
Piątek 8:00 - 12:00

Adresy e-mail

Sekretariat:
biuro@zgmgrodzisk.pl

Wodomierze:
wodomierze@zgmgrodzisk.pl

Przetargi:
przetargi@zgmgrodzisk.pl

Dział techniczny:
tt@zgmgrodzisk.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@zgmgrodzisk.pl

Kontakt

Sekretariat:
0 22 120 29 11

Dział techniczny:
0 22 120 29 10

Numery wewnętrzne:
Sekretariat - 500
Obsługa techniczna - 501
Kierownik ADM - 503
Administracja - 502, 505
Główny księgowy - 508
Księgowość - 510
Close Offcanvas Sidebar