Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim

Informacje o RODO

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim reprezentowany przez Dyrektora, ul. Sportowa 29, 
05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: biuro@grodzisk.pl tel. 22 755 52 31. 
W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych e-mail: iod@zgmgrodzisk.pl, tel. 22 755 52 31.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim na podstawie art. 6 RODO.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynika to z przepisów prawa.
Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane będą przechowywane przez okres ustawowych zadań ZGM w Grodzisku Mazowieckim na podstawie art. 6 RODO oraz Instrukcji kancelaryjnej.
Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.
Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl
Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania w celach, o których mowa w pkt. 3, podanie danych wynika ze stosunku umownego
i jest niezbędne w celu realizacji umowy. Niepodanie danych w związku z przetwarzaniem ich w celach wskazanych powyżej uniemożliwi Administratorowi realizacje umowy.
Pani/a dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

     Informacje dotyczące danych osobowych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z serwisów administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim są to przede wszystkim: adres IP Twojego urządzenia, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje. Mogą to być także inne dane, o ile zostały dobrowolnie podane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z wybranych usług naszych serwisów: adres poczty elektronicznej, numer telefonu, imię, nazwisko, adres poczty tradycyjnej. Jeżeli dana usługa, z której korzysta Użytkownik będzie miała własną notę informacyjną, określającą kwestie przetwarzanych danych, nota ta będzie miała pierwszeństwo w stosunku do informacji przekazanych w niniejszej Polityce Prywatności.
Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) na naszych stronach i urządzeniach, których używa Użytkownik podczas korzystania z naszych elektronicznych usług.

     Informacje o podstawie prawnej i celu przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie na podstawie prawnej i tylko do czasu, kiedy taka podstawa będzie miała miejsce. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowiecki przetwarza dane na następujących podstawach:,

     Zgoda Użytkownika
Za każdym razem, kiedy będziemy prosili Użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie zgoda. 

     Informacje o administratorach danych osobowych
Administratorem danych będzie:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim reprezentowany przez Dyrektora, ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
e-mail: biuro@grodzisk.pl, tel. 22 755 52 31.
Informacje o przekazywaniu danych osobowych: 
Dane Użytkownika będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim.
Dane Użytkownika będą również przekazywane do firm świadczących usługi hostingowe oraz backupowe w celu ich przechowywania i przetwarzania:
o12.pl sp. z o.o. 
ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków

Na żądanie organów publicznych, na podstawie obowiązujących, nadrzędnych przepisów prawa, dane Użytkownika mogą być przekazywane tym organom.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC. Przekazywanie odbywać się będzie na postawie prawnych zabezpieczeń ochrony danych osobowych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

     Źródła danych osobowych
Informacje o Użytkownikach zbierane są z następujących źródeł:
1. Podczas odwiedzin stron na komputerze użytkownika może zostać umieszczona okresowo informacja pozwalająca na identyfikację komputera w postaci pliku tekstowego cookies. Umieszczony plik umożliwia gromadzenie na twardym dysku komputera pewnych informacji o komputerze użytkownika (np. adres protokołu internetowego (IP), systemie operacyjnym komputera, rodzaju przeglądarki). Wykorzystanie plików cookies ma przynieść użytkownikom ułatwienie w postaci potrzeby częstego wprowadzania hasła. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Wyłączenie tej funkcji może spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze stron portalu.
2. Gromadzone są numery IP komputerów w logach dostępowych. Gromadzone dane są wykorzystywane w celach administracyjnych i przy analizach statystycznych Użytkowników.
3. Dane podawane podczas rejestracji on-line wizyty w Urzędzie Miasta w Grodzisku Mazowieckim są gromadzone w docelowej bazie danych, w celu zrealizowaniu usługi. Po minięciu daty wizyty dane zostają automatycznie usuwane.
4. Korzystając z wszelkiego rodzaju formularzy lub rejestracji w usługach na stronach portalu, Użytkownik zostanie wyraźnie poproszony o podanie danych. Zbierane dane służą do możliwości uruchomienia usługi oraz celów statystycznych. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych.
W każdym momencie może wystąpić o wykreślenie swoich oraz wyłączenia usługi.
5. Na naszych stronach korzystamy z oprogramowania analitycznego podmiotów zewnętrznych. Zamieszcza ono w urządzeniu Użytkownika kod pozwalający na zbieranie danych o Użytkownikach.

     Szczegółowe informacje o tym, jak postępować z plikami cookie
Każda przeglądarka internetowa określa własne ustawienia dotyczące plików cookie. Dotyczy to również wersji przeglądarek, przygotowanych na urządzenia mobilne. Użytkownik może jednak całkowicie wyłączyć tę opcję lub w określonym stopniu ograniczyć przyjmowanie tych plików.

     Uprawnienia Użytkownika
Zgodnie z przepisami RODO Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia wobec jego danych i ich przetwarzania.
Jeżeli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, może ona zostać wycofana. 
Użytkownik ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich zmiany, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl 
Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych. 
Adres e-mail: iod@zgmgrodzisk.pl 
Adres pocztowy: ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Telefon: 22 755 52 31
Klikając przycisk Akceptuję zgadzasz się na postanowienia zawarte powyżej. W każdym momencie możesz edytować Twoje preferencje w zakresie udzielonej zgody lub ją wycofać, kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Adres

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Sportowa 29
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Regon: 141243489
NIP: 529-174-54-62

Konto bankowe:

55 1240 6348 1111 0010 4146 0402

Godziny pracy

  poniedziałek - piątek
  w godz. 7:00 - 15:00

  Kasa czynna:

  w godz. 7:30 - 9:30
  oraz
  10:00 - 14:30

Adresy e-mail

 • Sekretariat:
 • biuro@zgmgrodzisk.pl

 • Wodomierze:
 • wodomierze@zgmgrodzisk.pl

 • Przetargi:
 • przetargi@zgmgrodzisk.pl

 • Dział techniczny:
 • tt@zgmgrodzisk.pl

 • Inspektor Ochrony Danych:
 • iod@zgmgrodzisk.pl

Kontakt

 • Sekretariat:
 • 0 22 755 52 31

 • Fax:
 • 0 22 755 68 12

 • Dział techniczny:
 • 0 22 755 20 12

 • Dział windykacji:
 • 0 22 755 57 11

 • Administracja:
 • 0 22 755 57 37


POLITYKA PRYWATNOŚCI