img

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim informuje, iż od dnia 24-09-2021r.prowadzony będzie nabór kandydatów zainteresowanych otrzymaniem skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (w przypadku pozyskania wolnego lokalu), położonego w Grodzisku Maz. przy ul. Wiklinowej 9, w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS- Zieleń Miejska” Spółka z o.o. 05-800 Pruszków, ul. Gordziałkowskiego 9.
Szczegółowych informacji dotyczących kryteriów jakie muszą spełnić kandydaci, warunków finansowych, kwoty partycypacji i kaucji oraz wysokości czynszu najmu udzielać będzie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Maz. ul. Sportowa 29 w godzinach urzędowania, email: biuro@zgmgrodzisk.pl.
Na stronie internetowej ZGM www.zgmgrodzisk.plbędą udostępnione druki i formularze konieczne do złożenia wniosku.
Wnioski na w/w formularzach wraz z koniecznymi załącznikami składać należy do dnia 25-11-2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie ZGM, Sportowa 29, tel. 22 755- 52-31.OGLOSZENIE O NABORZE

WNIOSEK TBSOgłoszenie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 13.07.2021 r.


Począwszy od 1 kwietnia 2021 r. opłatę za najem lokali oraz użytkowanie gruntu prosimy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe. Informację o numerze rachunku zostały umieszczone na dostarczonych Państwu powiadomieniach o zmianie opłat oraz zmianie numeru rachunku bankowego.


Wzrasta liczba zakażeń koronawirusem!

Grodziski powiat jest w czołówce kraju jeżeli chodzi o liczbę zakażeń. Średnia liczba z pozytywnym wynikiem w powiecie grodziskim w pierwszym tygodniu lutego wyniosła 24 osoby. W kolejnym tygodniu liczba wzrosła do 26 osób. Z kolei raport z trzeciego tygodnia wskazał wynik 42 osób z pozytywnym wynikiem testu. Średnia z ostatniego tygodnia miesiąca wzrosła do 61 pozytywnych przypadków. Tak szybki wzrost wyników zakażonych oznacza że nasz powiat jest w czołówce kraju. Aż 70% zakażeń z całego powiatu, dotyczy tylko gminy Grodzisk Mazowiecki. Zwracamy się z prośbą o przestrzeganie wszelkich zasad sanitarnych. Uważajmy na siebie i naszych bliskich. Dbajmy o nasze zdrowie.

KOMUNIKAT BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na panujące obostrzenia oraz zagrożenia związane z możliwością zakażenia koronawirusem posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej są wstrzymane do odwołania.

Zawiadomienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Maz. zawiadamia, że od dnia 01-09-2019 r usuwanie awarii oraz zgłoszenia drobnych napraw i konserwacji należy zgłaszać: w godzinach pracy zakładu tj: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 pod nr telefonu 22 7555 737 lub 22 755 20 12. W razie awarii w dni wolne od pracy oraz w godz. 15:00 - 7:00 należy dzwonić na następujące nr telefonów: roboty elektryczne - HAJKO Sp. z o.o. Paweł Stawicki 602 415 669, roboty wod-kan. - FIRMA FIB ZDZISŁAW SIWEK - 607 622 393, roboty budowlane - FIRMA FOXBUD ZBIGNIEW FOKS - 606 444 609. TELEFONY ANONIMOWE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

Ogłoszenie

ZARZĄDZENIE NR 102/2020 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 17.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości list mieszkaniowych na rok 2021.

Aktualnie obowiązujące stawki czynszu dla lokali mieszkalnych w Gminie Grodzisk Maz.


Stawki obowiązujące od 01.01.2021:
Stawka bazowa czynszu: 6,47 zł/m2
Najniższa stawka w Gminie (socjalna):
- 50% najniższej stawki czynszu 1,94 zł/m2
- 30% najniższej stawki czynszu w budynkach starych
bez wyposażenia 1,16 zł/m2

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

Zatwierdzone taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Zgodnie z decyzją WA.RET.070.1.440.3.2018 wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, od dnia 19 lipca 2018 r. następuje zmiana taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Stawki obowiązujące od 19.07.2018 - 18.07.2019:
    - woda: 3,99 zł/m3
    - ścieki: 7,28 zł/m3

Stawki obowiązujące od 19.07.2019 - 18.07.2020:
    - woda: 4,09 zł/m3
    - ścieki: 7,42 zł/m3

Stawki obowiązujące od 19.07.2020 - 18.07.2021:
    - woda: 4,09 zł/m3
    - ścieki: 7,79 zł/m3

Adres

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Sportowa 29
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Regon: 141243489
NIP: 529-174-54-62

Konto bankowe:
55 1240 6348 1111 0010 4146 0402

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 - 15:00

Kasa czynna:
w godz. 7:30 - 9:30
oraz
10:00 - 14:30

Adresy e-mail

Sekretariat:
biuro@zgmgrodzisk.pl

Wodomierze:
wodomierze@zgmgrodzisk.pl

Przetargi:
przetargi@zgmgrodzisk.pl

Dział techniczny:
tt@zgmgrodzisk.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@zgmgrodzisk.pl

Kontakt

Sekretariat:
0 22 755 52 31

Fax:
0 22 755 68 12

Dział techniczny:
0 22 755 20 12

Dział windykacji:
0 22 755 57 11

Administracja:
0 22 755 57 37