Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim

WNIOSEK O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO
Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze kandydatów do otrzymania skierowania do zawarcia umowy najmu z zasobów TBS


Załączniki:

Ogłoszenie

ZARZĄDZENIE NR 581/2018 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości list mieszkaniowych na rok 2019


Załącznik:

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO


Załączniki:

POSIEDZENIA SPOŁECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ W 2019 R. ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ OD GODZ. 12:00 W ŚWIETLICY ZAKŁADU W/G PODANYCH DAT:

1. STYCZEŃ - 8
2. LUTY - 5
3. MARZEC - 5
4. KWIECIEŃ - 2
5. MAJ - 7
6. CZERWIEC - 4
7. LIPIEC - 2
8. SIERPIEŃ - 6
9. WRZESIEŃ - 3
10. PAŹDZIERNIK - 1
11. LISTOPAD - 5
12. GRUDZIEŃ - 3

OSOBY NIE ZAPISANE NA KOMISJĘ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Aktualnie obowiązujące stawki czynszu dla lokali mieszkalnych w Gminie Grodzisk Maz.

Stawki obowiązujące obecnie od 01.09.2017:
30% najniższej stawki czynszu w budynkach starych bez wyposażenia 1,12 zł/m2 

 • Stawka bazowa czynszu: 6,22 zł/m2
 • Najniższa stawka w Gminie (socjalna):
 • 50% najniższej stawki czynszu 1,87 zł/m2
 • 30% najniższej stawki czynszu w budynkach starych bez wyposażenia 1,12 zł/m2

Zawiadomienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Maz. zawiadamia, że od dnia 01-01-2019 r usuwanie awarii oraz zgłoszenia drobnych napraw i konserwacji należy zgłaszać:

 • w godzinach pracy zakładu tj: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 pod nr telefonu 22 7555 737 lub 22 755 20 12
 • w godz. 15:00 - 7:00 oraz w dni wolne od pracy tylko w razie awarii należy dzwonić na następujące nr telefonów:
 • 606 956 654 - FIRMA PERFEKT RAFAŁ KARPIŃSKI - roboty elektryczne
 • 607 622 393 - FIRMA FIB ZDZISŁAW SIWEK - roboty wod/kan i gaz
 • 606 444 609 - FIRMA FOXBUD ZBIGNIEW FOKS - roboty budowlane

TELEFONY ANONIMOWE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, że od 01.03.2017 r. sprawy przydziału lokali będą prowadzone przez zakład. Zasady  wynajmowania  lokali  wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy Grodzisk Mazowiecki określa uchwała Rady Miejskiej NR 672/2018 z 31 stycznia 2018 r. Wnioski o przydział lokalu socjalnego/komunalnego do pobrania w pokoju nr. 12. Posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej odbywać się będą w siedzibie zakładu w świetlicy.


Załącznik:

Zatwierdzone taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Zgodnie z decyzją WA.RET.070.1.440.3.2018 wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, od dnia 19 lipca 2018 r. następuje zmiana taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Stawki obowiązujące od 19.07.2018 - 18.07.2019:

 • woda: 3,99 zł/m3
 • ścieki: 7,28 zł/m3

Stawki obowiązujące od 19.07.2019 - 18.07.2020:

 • woda: 4,09 zł/m3
 • ścieki: 7,42 zł/m3

Stawki obowiązujące od 19.07.2020 - 18.07.2021:

 • woda: 4,09 zł/m3
 • ścieki: 7,79 zł/m3

TBS w Grodzisku Mazowieckim

TBS "Zieleń Miejska" w Pruszkowie zakończył w grudniu 2011r budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Milanowskiej (obecnie ul. Wiklinowa) w Grodzisku Maz. Wszystkie lokale zostały zasiedlone.

Obecnie nie jest planowana kontynuacja tego rodzaju budownictwa na terenie Gminy Grodzisk Maz.

Adres

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Sportowa 29
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Regon: 141243489
NIP: 529-174-54-62

Konto bankowe:

55 1240 6348 1111 0010 4146 0402

Godziny pracy

  poniedziałek - piątek
  w godz. 7:00 - 15:00

  Kasa czynna:

  w godz. 7:30 - 9:30
  oraz
  10:00 - 14:30

Adresy e-mail

 • Sekretariat:
 • biuro@zgmgrodzisk.pl

 • Wodomierze:
 • wodomierze@zgmgrodzisk.pl

 • Przetargi:
 • przetargi@zgmgrodzisk.pl

 • Dział techniczny:
 • tt@zgmgrodzisk.pl

 • Inspektor Ochrony Danych:
 • iod@zgmgrodzisk.pl

Kontakt

 • Sekretariat:
 • 0 22 755 52 31

 • Fax:
 • 0 22 755 68 12

 • Dział techniczny:
 • 0 22 755 20 12

 • Dział windykacji:
 • 0 22 755 57 11

 • Administracja:
 • 0 22 755 57 37


POLITYKA PRYWATNOŚCI