Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Maz.,
informuje, że w dniu
31.05.2024r. /piątek/
kasa będzie nieczynna
Przyjęcia interesantów odbywają się na sali obsługi od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 - 14:50
przerwa od 10:30 do 11:00.


Zawiadomienie o zmianie adresu

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 marca 2022 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zmienił adres siedziby zakładu.
Nowy adres to:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki


Zmianie uległy również kontakty telefoniczne
Nowe numery telefonów to: (022) 120 29 11 oraz (022) 120 29 10.

Numery NIP, REGON oraz adres email pozostają bez zmian.

Prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych.
Prosimy również o umieszczenie nowych danych adresowych na wszelkich dokumentach kierowanych do ZGM, w tym fakturach oraz wysyłanie korespondencji na nowy adres.
Począwszy od 1 kwietnia 2021 r. opłatę za najem lokali oraz użytkowanie gruntu prosimy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe. Informację o numerze rachunku zostały umieszczone na dostarczonych Państwu powiadomieniach o zmianie opłat oraz zmianie numeru rachunku bankowego.Zawiadomienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Maz. zawiadamia, że od dnia 01-01-2023 r usuwanie awarii oraz zgłoszenia drobnych napraw i konserwacji należy zgłaszać: w godzinach pracy zakładu tj: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 pod nr telefonu 22 120 29 11 wewn. 502, 505, 22 120 29 10. W razie awarii w dni wolne od pracy oraz w godz. 15:00 - 7:00 należy dzwonić na następujące nr telefonów: roboty elektryczne i wod-kan - Firma Elektro-Koordynacje Sp. z o.o. Paweł Stawicki 606 956 654, roboty budowlane - Firma FOXBUD Zbigniew Foks - 606 444 609. TELEFONY ANONIMOWE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.  

Aktualnie obowiązujące stawki czynszu dla lokali mieszkalnych w Gminie Grodzisk Maz.

Stawki obowiązujące od 01.02.2024:
Stawka bazowa czynszu: 7,59 zł/m2
Najniższa stawka w Gminie (socjalna):
- 50% najniższej stawki czynszu 2,28 zł/m2
- 30% najniższej stawki czynszu w budynkach starych
bez wyposażenia 1,37 zł/m2

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

Zatwierdzone taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Zgodnie z decyzją WA.RZT.70.120.2021/5 wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, od dnia 13 lipca 2021 r. następuje zmiana taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Stawki obowiązujące od 02.06.2023 – 01.06.2024:
- woda: 4,75 zł/m3
- ścieki: 9,23 zł/m3

Stawki obowiązujące od 02.06.2024 – 01.06.2025:
- woda: 5,14 zł/m3
- ścieki: 9,67 zł/m3

Stawki obowiązujące od 02.06.2025 – 01.06.2026:
- woda: 5,17 zł/m3
- ścieki: 9,68 zł/m3

Adres

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Regon: 141243489
NIP: 529-174-54-62

Konto bankowe:
55 1240 6348 1111 0010 4146 0402

Konto bankowe kaucji mieszkaniowych:
18 1240 6348 1111 0011 3259 6739

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 - 15:00

Godziny otwarcia kasy ZGM:
Poniedziałek 8:00 - 12:00
Wtorek 11:00 - 14:00
Środa Nieczynne
Czwartek 11:00 - 14:00
Piątek 8:00 - 12:00

Adresy e-mail

Sekretariat:
biuro@zgmgrodzisk.pl

Wodomierze:
wodomierze@zgmgrodzisk.pl

Przetargi:
przetargi@zgmgrodzisk.pl

Dział techniczny:
tt@zgmgrodzisk.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@zgmgrodzisk.pl

Kontakt

Sekretariat:
0 22 120 29 11

Dział techniczny:
0 22 120 29 10

Numery wewnętrzne:
Sekretariat - 500
Obsługa techniczna - 501
Kierownik ADM - 503
Administracja - 502, 505
Główny księgowy - 508
Księgowość - 510