Zawiadomienie o zmianie adresu

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 marca 2022 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zmienił adres siedziby zakładu.
Nowy adres to:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki


Zmianie uległy również kontakty telefoniczne
Nowe numery telefonów to: (022) 120 29 11 oraz (022) 120 29 10.

Numery NIP, REGON oraz adres email pozostają bez zmian.

Prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych.
Prosimy również o umieszczenie nowych danych adresowych na wszelkich dokumentach kierowanych do ZGM, w tym fakturach oraz wysyłanie korespondencji na nowy adres.img

Począwszy od 1 kwietnia 2021 r. opłatę za najem lokali oraz użytkowanie gruntu prosimy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe. Informację o numerze rachunku zostały umieszczone na dostarczonych Państwu powiadomieniach o zmianie opłat oraz zmianie numeru rachunku bankowego.


Wzrasta liczba zakażeń koronawirusem!

Grodziski powiat jest w czołówce kraju jeżeli chodzi o liczbę zakażeń. Średnia liczba z pozytywnym wynikiem w powiecie grodziskim w pierwszym tygodniu lutego wyniosła 24 osoby. W kolejnym tygodniu liczba wzrosła do 26 osób. Z kolei raport z trzeciego tygodnia wskazał wynik 42 osób z pozytywnym wynikiem testu. Średnia z ostatniego tygodnia miesiąca wzrosła do 61 pozytywnych przypadków. Tak szybki wzrost wyników zakażonych oznacza że nasz powiat jest w czołówce kraju. Aż 70% zakażeń z całego powiatu, dotyczy tylko gminy Grodzisk Mazowiecki. Zwracamy się z prośbą o przestrzeganie wszelkich zasad sanitarnych. Uważajmy na siebie i naszych bliskich. Dbajmy o nasze zdrowie.

KOMUNIKAT BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

Zawiadomienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Maz. zawiadamia, że od dnia 01-09-2019 r usuwanie awarii oraz zgłoszenia drobnych napraw i konserwacji należy zgłaszać: w godzinach pracy zakładu tj: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 pod nr telefonu 22 7555 737 lub 22 755 20 12. W razie awarii w dni wolne od pracy oraz w godz. 15:00 - 7:00 należy dzwonić na następujące nr telefonów: roboty elektryczne - HAJKO Sp. z o.o. Paweł Stawicki 602 415 669, roboty wod-kan. - FIRMA FIB ZDZISŁAW SIWEK - 607 622 393, roboty budowlane - FIRMA FOXBUD ZBIGNIEW FOKS - 606 444 609. TELEFONY ANONIMOWE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

Aktualnie obowiązujące stawki czynszu dla lokali mieszkalnych w Gminie Grodzisk Maz.


Stawki obowiązujące od 01.02.2022:
Stawka bazowa czynszu: 6,69 zł/m2
Najniższa stawka w Gminie (socjalna):
- 50% najniższej stawki czynszu 2,01 zł/m2
- 30% najniższej stawki czynszu w budynkach starych
bez wyposażenia 1,20 zł/m2

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

Zatwierdzone taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Zgodnie z decyzją WA.RZT.70.120.2021/5 wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, od dnia 13 lipca 2021 r. następuje zmiana taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Stawki obowiązujące od 13.07.2021 – 12.07.2022:
- woda: 4,09 zł/m3
- ścieki: 7,77 zł/m3

Stawki obowiązujące od 13.07.2022 – 12.07.2023:
- woda: 4,17 zł/m3
- ścieki: 8,00 zł/m3

Stawki obowiązujące od 13.07.2023 – 12.07.2024:
- woda: 4,26 zł/m3
- ścieki: 8,24 zł/m3

Adres

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Regon: 141243489
NIP: 529-174-54-62

Konto bankowe:
55 1240 6348 1111 0010 4146 0402

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 - 15:00

Adresy e-mail

Sekretariat:
biuro@zgmgrodzisk.pl

Wodomierze:
wodomierze@zgmgrodzisk.pl

Przetargi:
przetargi@zgmgrodzisk.pl

Dział techniczny:
tt@zgmgrodzisk.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@zgmgrodzisk.pl

Kontakt

Sekretariat:
0 22 120 29 11

Dział techniczny:
0 22 120 29 10

Dział techniczny:
0 22 120 29 10

Numery wewnętrzne:
Sekretariat - 500
Obsługa techniczna - 501
Kierownik ADM - 503
Administracja - 502, 505
Główny księgowy - 508
Księgowość - 510