Strona główna

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim









Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim powstał w wyniku przekształcenia firmy ZGKiM Gminy Grodzisk Mazowiecki.
Do naszych głównych zadań należy administrowanie i zarządzanie zasobami lokalowymi należącymi do Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz skarbu państwa.
    Jesteśmy solidni i godni zaufania. 
    Administrujemy 110 budynkami.
    Profesjonalnie realizujemy swoje zadania w zakresie:
        - obsługi komunalnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych,
        - administrowania budynków mieszkalnych,
        - obsługi remontów budynków i lokali.



Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim z siedziba przy ul. T. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.


WNIOSEK O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO


Wnioski o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Grodzisk Mazowiecki przyjmowane są w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 32A w Grodzisku Mazowieckim.
Wypełniony i podpisany „wniosek w sprawie mieszkaniowej” wraz z załącznikami prosimy złożyć w sprawie:
   1. Zawarcia umowy najmu,
   2. regulacji tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.
Podstawa prawna:
   - Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.Nr 71, poz.733 z 10 lipca 2001r. z późn. zm.)
   - Uchwała Nr 455/2021 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2021 r. z późn. zm.
   - Uchwała Nr 487/2021 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 marca 2021 r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w GRODZISKU MAZOWIECKIM

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
w GRODZISKU MAZOWIECKIM

Adres

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Regon: 141243489
NIP: 529-174-54-62

Konto bankowe:
55 1240 6348 1111 0010 4146 0402

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 - 15:00

Godziny otwarcia kasy ZGM:
Poniedziałek 8:00 - 12:00
Wtorek 11:00 - 14:00
Środa Nieczynne
Czwartek 11:00 - 14:00
Piątek 8:00 - 12:00

Adresy e-mail

Sekretariat:
biuro@zgmgrodzisk.pl

Wodomierze:
wodomierze@zgmgrodzisk.pl

Przetargi:
przetargi@zgmgrodzisk.pl

Dział techniczny:
tt@zgmgrodzisk.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@zgmgrodzisk.pl

Kontakt

Sekretariat:
0 22 120 29 11

Dział techniczny:
0 22 120 29 10

Numery wewnętrzne:
Sekretariat - 500
Obsługa techniczna - 501
Kierownik ADM - 503
Administracja - 502, 505
Główny księgowy - 508
Księgowość - 510