Roczny przegląd instalacji gazowej

20.10.2020Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez ZGM w Grodzisku Maz.
Termin składania ofert: 26.10.2020 r.
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80%
Termin (T) - 20%
P = (Cn:Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn:Tb) x 100pkt x 20% gdzie;
Cn - cena brutto oferty najniższej
Cb - cena brutto oferty badanej
Tn - termin oferty najkrótszej
Tb - termin oferty badanej

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul.Sportowa 29,Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

Do oferty należy dołączyć:
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy z załącznikiem nr 1 (wykazem budynków),
- podpisany projekt umowy,
- świadectwa kwalifikacyjne D i E z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych.


Remont kominów

15.10.2020Zakład Gospodarki Mieszkaniowej poszukuje wykonawcy na przeprowadzenie remontu kominów ponad dachem w budynku przy ul. Traugutta 19 w Grodzisku Mazowieckim.
Termin składania ofert: 22.10.2020 r.
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80%
Termin (T) - 20%
P = (Cn:Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn:Tb) x 100pkt x 20% gdzie;
Cn - cena brutto oferty najniższej
Cb - cena brutto oferty badanej
Tn - termin oferty najkrótszej
Tb - termin oferty badanej

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul.Sportowa 29,Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

Do oferty należy dołączyć:
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy z terminem wykonania prac,
- podpisany projekt umowy.


Wymiana pieca gazowego w lokalu

06.10.2020Zakład Gospodarki Mieszkaniowej poszukuje wykonawcy na przeprowadzenie wymiany pieca gazowego c.o./c.w.u. w budynku przy ul. Przemysłowej 2C lokal nr 10 w Grodzisku Maz.
Termin składania ofert: 13.10.2020 r.
Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80%
Termin (T) - 20%
P = (Cn:Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn:Tb) x 100pkt x 20% gdzie;
Cn - cena brutto oferty najniższej
Cb - cena brutto oferty badanej
Tn - termin oferty najkrótszej
Tb - termin oferty badanej

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul.Sportowa 29,Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl

Do oferty należy dołączyć:
1. Podpisany formularz ofertowy.
2. Podpisany wzór umowy.
3. Aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS.
4. Uprawnienia zawodowe.


Adres

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Sportowa 29
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Regon: 141243489
NIP: 529-174-54-62

Konto bankowe:
55 1240 6348 1111 0010 4146 0402

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 - 15:00

Kasa czynna:
w godz. 7:30 - 9:30
oraz
10:00 - 14:30

Adresy e-mail

Sekretariat:
biuro@zgmgrodzisk.pl

Wodomierze:
wodomierze@zgmgrodzisk.pl

Przetargi:
przetargi@zgmgrodzisk.pl

Dział techniczny:
tt@zgmgrodzisk.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@zgmgrodzisk.pl

Kontakt

Sekretariat:
0 22 755 52 31

Fax:
0 22 755 68 12

Dział techniczny:
0 22 755 20 12

Dział windykacji:
0 22 755 57 11

Administracja:
0 22 755 57 37