Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim

08.10.2019

Remont chodników

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu chodników na terenie posesji przy ul. Kilińskiego 6 i Kościuszki 34 w Grodzisku Mazowieckim.

Termin składania ofert: 14.10.2019 r

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80%
Termin realizacji (T) - 20% /ilość dni na wykonanie zamówienia/
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób według wzoru:
P = (Cn : Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn : Tb) x 100 pkt x 20%
gdzie
P – liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty
Cn – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert
Cb – cena brutto oferty badanej
Tn – termin najkrótszy ze wszystkich ważnych ofert
Tb – termin oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Załączniki:

04.10.2019

Remont lokalu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty na remont lokalu mieszkalnego nr 1 w Chlebni 72L gm. Grodzisk Mazowiecki.
Zakres prac zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym robót.

Termin składania ofert: 11.10.2019 r

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena ( C) brutto - 80%
Termin wykonania prac (T) - 20% (ilość dni na wykonanie zadania)
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób, według wzoru:
P = (Cn : Cb ) x 100pkt x 80% + (Tn:Tb) x 100 pkt x 20%
Gdzie
P - liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty
Cn - najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert
Cb - cena brutto oferty badanej
Tn - termin najkrótszy ze wszystkich ważnych ofert
Tb - termin oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

Do oferty należy dołączyć:
- aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS
- wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy z terminem wykonania prac

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Załączniki:

04.10.2019

Remont elewacji

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu elewacji szczytowej i naprawy tynku na elewacji frontowej przy ul. Kościuszki 21 w Grodzisku Mazowieckim.

Termin składania ofert: 10.10.2019 r

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Załączniki:

04.10.2019

Wymiana drzwi

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wymianę drzwi do klatki schodowej w budynku położonym przy ul. Montwiłła 22 Grodzisk Maz.
Zakres prac zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.

Termin składania ofert: 08.10.2019 r

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80%
Termin wykonania prac (T) - 20% (ilość dni na wykonanie zadania)
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób według wzoru:
P = (Cn : Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn : Tb) x 100 pkt x 20%
gdzie
P – liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty
Cn – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert
Cb – cena brutto oferty badanej
Tn – termin najkrótszy ze wszystkich ważnych ofert
Tb – termin oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Wykonawca przed zamówieniem drzwi uzgodni z Zamawiającym formę drzwi i kolorystykę.

Do oferty należy dołączyć:
- aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS,
- wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy z terminem wykonania prac,

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Załączniki:

03.10.2019

Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w 23 budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Maz.

Termin składania ofert: 09.10.2019 r

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Załączniki:

03.10.2019

Adaptacja i wydzielenie pomieszczeń

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja lub wydzielenie pomieszczeń dla gospodarzy domów w n/w budynkach:
- ul. Poniatowskiego 35 (wydzielenie)
- ul. Przemysłowa 2A (adaptacja)
- ul. Traugutta 8A (adaptacja)
- ul. Traugutta 22 (wydzielenie)

Termin składania ofert: 10.10.2019 r

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80%
Termin realizacji (T) - 20% /ilość dni na wykonanie zamówienia/
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób według wzoru:
P = (Cn : Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn : Tb) x 100 pkt x 20%
gdzie
P – liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty
Cn – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert
Cb – cena brutto oferty badanej
Tn – termin najkrótszy ze wszystkich ważnych ofert
Tb – termin oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl


Załączniki:

23.09.2019

Przycięcie gałęzi drzew

OCENA OFERT WG KRYTERIUM : CENA I TERMIN REALIZACJI


Załączniki:

Adres

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Sportowa 29
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Regon: 141243489
NIP: 529-174-54-62

Konto bankowe:

55 1240 6348 1111 0010 4146 0402

Godziny pracy

  poniedziałek - piątek
  w godz. 7:00 - 15:00

  Kasa czynna:

  w godz. 7:30 - 9:30
  oraz
  10:00 - 14:30

Adresy e-mail

 • Sekretariat:
 • biuro@zgmgrodzisk.pl

 • Wodomierze:
 • wodomierze@zgmgrodzisk.pl

 • Przetargi:
 • przetargi@zgmgrodzisk.pl

 • Dział techniczny:
 • tt@zgmgrodzisk.pl

 • Inspektor Ochrony Danych:
 • iod@zgmgrodzisk.pl

Kontakt

 • Sekretariat:
 • 0 22 755 52 31

 • Fax:
 • 0 22 755 68 12

 • Dział techniczny:
 • 0 22 755 20 12

 • Dział windykacji:
 • 0 22 755 57 11

 • Administracja:
 • 0 22 755 57 37


POLITYKA PRYWATNOŚCI